BRAIN

حمایت از ایده ها

تیم توسعه فناوری زیتون از همکاری با جوانان خلاق،متعهد و با پشتکار استقبال میکند جوانان متخصص که ایده های نو در زمینه تجارت الکترونیک داشته باشند قطعا در اولویت قرار میگیرند. لطفا اطلاعات کامل به همراه لیست توانمندی های خود

TIME

التزام به زمانبندی

ما خود را در قبال تعهدمان به تحویل به موقع پروژه مسئول میدانیم و طبق زمان مقرر در قرارداد،درصورت تاخیر درصدی از مبلغ نهایی پروژه کسر خواهیم کرد.چون باور داریم رضایت شما رمز ماندگاری کسب و کار ماست.

UPDATE

سه مرحله آپدیت رایگان

تمامی وب سایت ها پس از بروزرسانی نهایی اطلاعات و دریافت تائیدیه و اتمام آموزش های لازم به مشتری برای بروزرسانی سایت، به درخواست مشتری به صورت رایگان در سه مرحله دیگر بروزرسانی میشود.